Opciók

Mi az opció?

Az opció egyszerű szerződés két fél között a piacon.

Az opció vevőjének megvan a joga, de nincsen kötelezettsége, hogy az opció mögött lévő részvényre/határidős kontraktusra Call (vételi) vagy Put (eladási) jogot vásároljon egy előre meghatározott kötési áron (strike price-on), valamint egy adott időintervallumon belül.

 Az opció eladójának (kiírójának) kötelezettsége van arra, hogy ha az opció vevője élni kíván a megadott időintervallumon belül vételi (Call) vagy eladási (Put) szándékával, akkor a kiírónak Call esetén el kell adnia a mögöttes terméket, Put esetén pedig meg kell vennie a mögöttes terméket.

Call opció: Vételi jogot jelent, ahol hajlandóak vagyunk egy bizonyos összeget (opciós prémiumot) fizetni/kapni egy lehetőségért, ami egy adott időpillanatig bekövetkezhet.

Pl.: Legyen a CBOT-n jegyzett Dow Jones határidős részvényindex ára 12 000 pont, mi arra számítunk, hogy az előttünk álló egy hónapban az index árfolyama felfelé fog menni, ezért veszünk egy 12 100-as strike price-ú (kötési árú), egy hónapos futamidejű Call opciót. Tételezzük fel, hogy ez a jog 500$-ba kerül (ez az opciós prémium), amit az opció kiírójának fizettünk ki. Az egy hónap eltelte után az index árfolyama 12 500 ponton áll. Ez számunkra azt jelenti, hogy élhetünk a 12 100-as Call (vételi) jogunkkal, mivel az index ára magasabban van, mint a mi strike price árunk. Így 12 100-on megvehetjük a Dow Jones indexet, most az ára 12 500, és ezt a piacon azonnal eladva bruttó 400 pont a nyereségünk! A nyereségünkből természetesen le kell még vonni azt a díjat, amit ezért a lehetőségért kifizettünk, és így kapjuk meg a nettó nyereségünket.

Put opció: Eladási jogot jelent, ahol egy bizonyos összeget (opciós prémiumot) hajlandóak vagyunk fizetni/kapni egy lehetőségért, ami egy adott időpillanatig bekövetkezhet.

Pl.: Legyen ismét a CBOT-n jegyzett Dow Jones határidős részvényindex ára 12 500 pont, mi arra számítunk, hogy az előttünk álló egy hónapban az index árfolyama lefelé fog menni, ezért veszünk egy 12 400-as strike price-ú (kötési árú), egy hónapos futamidejű Put opciót. Tételezzük fel, hogy ez a jog 500$-ba kerül (ez az opciós prémium), amit az opció kiírójának fizettünk ki. Az egy hónap eltelte után az index árfolyama 12 100 ponton áll. Ez számunkra azt jelenti, hogy élhetünk a 12 400-as Put (eladási) jogunkkal, mivel az index ára alacsonyabban van, mint a mi strike price árunk. Így 12 400-on eladhatjuk a Dow Jones indexet. Most az ára 12 100, és ezt a piacon azonnal visszavásárolva a bruttó nyereségünk 300 pont lesz. A nyereségünkből természetesen le kell még vonni azt a díjat, amit ezért a lehetőségért kifizettünk, és így kapjuk meg a nettó nyereségünket.

A fentiekben megtárgyaltuk, hogy mit jelent, ha valaki Call (vételi) vagy Put (eladási) opciót vesz. Azonban mi is lehetünk az opció kiírói!

Pl.: A fenti egyszerű példánál maradva, ha mi leszünk azok, akik a Dow Jones indexnél a 12 100 Call opciót kiírják, akkor mi arra számítunk, hogy a piac nem nagyon fog tovább emelkedni. Mivel mi ezt a kötelezettséget magunkra vállaltuk, hogy 12 100-on, ha az opció vevője élni kíván a vételi jogával, eladjuk a határidős kontraktust, ezért mi azt az 500$-os opciós prémiumot kapjuk meg, amit az előbb még mint vevők kifizettünk. Ha az opciós határidő kifutásánál a Dow Jones index nincsen magasabban, mint 12 100, akkor a teljes 500$-os összeget megtarthatjuk. Azonban ebben az esetben a mindenkori nyereségünk csak ez az 500$ lehet!

AZ OPCIÓ ALKOTÓELEMEI

Vevő: aki opciós prémiumot fizetve megveszi az opciót, és joga van az opció érvényesítésére.

Eladó: aki a vevőtől opciós prémiumot kap a kiírásért, és ezáltal kötelezettsége keletkezhet.

Prémium: az opció megvásárlásáért kifizetett ár.

Strike ár: a kötési ár, ahol az opció vevője érvényesítheti a jogát, hogy Call esetén megvegye vagy Put esetén eladhassa az opció mögöttes termékét.

Lejárat: Ugyanúgy, mint a határidős kontraktusoknál, az opcióknak is van lejárati időpontjuk, és ez általában a mögöttes termék lejárati ideje előtt jár le. Ez azért van így, mivel megkülönböztetünk Options on Futures és Cash elszámolású opció típusokat. Az első esetben az opció lejártakor megkapjuk a mögöttes terméket, amivel még néhány napig tudunk kereskedni, majd az alaptermék is kifut, míg a második esetben nem kapjuk meg a mögöttes terméket, hanem pénzben számolódik el az ügylet.

Időérték: az opciós prémium azon része, amely a lejárat közeledtével a leggyorsabban veszít az értékéből.

Belsőérték: akkor keletkezik, amikor a mögöttes termék árfolyama a strike árunk fölé vagy alá kerül.

Out of the Money: egy Call opció akkor, amikor a mögöttes termék piaci ára alacsonyabban van, mint az opció strike ára. Put opciónál ez természetesen fordítva van, a piaci ár az opció strike áránál magasabban helyezkedik el. Csak időértékkel rendelkezik!

At the Money: egy opció, akár Call-ról akár Put-ról van szó, ha a mögöttes termék piaci ára megegyezik az opció strike árával.

In the Money: egy Call opció, ha a mögöttes termék piaci ára az opció strike ára felett van. Put opció esetében ez fordított, a mögöttes termék piaci árának alacsonyabban kell lennie, mint az opció strike ára. Nagyrészt csak belső értékkel rendelkezik.

AZ OPCIÓS ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSÁNAK ÖSSZETEVŐI

Delta: az arány, amely megmutatja, hogy mennyivel változik meg az opció értéke a mögöttes termék egységnyi árváltozásával.

Nézzünk rá egy példát! Veszünk egy (NYBOT) New York-i cukor out of the money call opciót 12-es strike árral! A mögöttes termék jelenlegi árfolyama 9,90$. A delta értéke növekvő, ahogy a mögöttes termék árfolyama közelíti a strike árunkat. Ebben az esetben ehhez az opcióhoz tartozó delta érték 0,2, ami azt jelenti, hogy egy pont elmozdulás a cukor futures-ben 9,90-ről 10,9-re 11,2$-t jelent nekünk, addig az opciónk értéke 11,2*0,2=2,24$-ral fog növekedni.

A delta értéke növekszik, ahogy a mögöttes termék ára közelít a strike árunkhoz. Amikor a kettő megegyezik, azaz at the money az opciónk, akkor a delta értéke kb. 0,5. Amint in the money az opciónk, a delta értékünk úgy közelít az 1-es értékhez.

Vega (Volatility): az az arány, amely megmutatja, hogy mennyivel változik meg az opciónk értéke a mögöttes termék volatilitásának növekedésekor, csökkenésekor. Tehát a volatilitás növekedése növeli, csökkenése csökkenti az opciónk értékét. Általában az opció kiírói kedvelik az olyan piaci környezetet, ahol a volatilitás növekedése miatt az opciókért több prémiumot tudnak begyűjteni.

Gamma: az a mérőszám, ami a delta változását méri.

Theta (Time): megmutatja, hogy mennyivel fog változni az opciós prémium az idő változásával.

Rho (Rate): megmutatja, hogy mennyivel fog változni az opciós prémium a kamat változásával.
 

Opciós stratégiák

Opció típusa Piac iránya Nyereség Veszteség Idő múlása
Long Call Emelkedő Korlátlan Korlátozott Hátrányos
Short Call Csökkenő Korlátozott Korlátlan Előnyös
Long Put Csökkenő Korlátlan Korlátozott Hátrányos
Short Put Emelkedő Korlátozott Korlátlan Előnyös
Bull Spread Emelkedő Korlátozott Korlátozott Vegyes
Bear Spread Csökkenő Korlátozott Korlátozott Vegyes
Long Butterfly Vegyes Korlátozott Korlátozott Vegyes
Short Butterfly Vegyes Korlátozott Korlátozott Vegyes
Long Condor Vegyes Korlátozott Korlátozott Vegyes
Short Condor Vegyes Korlátozott Korlátozott Vegyes
Long Straddle Vegyes Korlátlan Korlátozott Hátrányos
Short Straddle Vegyes Korlátozott Korlátlan Előnyös
Long Strangle Vegyes Korlátlan Korlátozott Hátrányos
Short Strangle Vegyes Korlátozott Korlátlan Előnyös

Long Call:

Alkalmazása: amikor a piac erősen emelkedő. Legjobb minél olcsóbb opciót venni, mert az erős trendben a piac hamar elérheti a strike árunkat.
Profit: Növekvő, ahogy a piac emelkedik (korlátlan is lehet).

Kockázat: Korlátozott, a kifizetett prémium mértékéig.

Időérték jellemzője:  Az idő múlásával a termék veszít az értékéből. A lejárat közeledtével ez a folyamat felgyorsul. A mögöttes termék volatilitásának növekedése ezt a folyamatot lelassítja, a csökkenés pedig felgyorsítja.
Short Call:

Alkalmazása:  amikor arra számítunk, hogy a piac nem emelkedik.

1. Írjunk ki magas küszöbárú  Callt (out of the money call) a jelenlegi határidős árhoz képest, ha arra számítunk, hogy egy bizonyos sávban mozog a mögöttes termék, de nem fog magasabbra menni, mint az általunk gondolt sáv teteje.

2. Írjunk ki közeli küszöbárú Callt ( at the money call), ha arra számítunk, hogy ennél a szintnél biztosan nem megy magasabbra a piac, vagy inkább innen esni fog.

Profit: Korlátozott, a kiírásért kapott prémium mértékéig.

Kockázat: Növekvő, ahogy a piac emelkedik (Korlátlan is lehet).

Időérték jellemzője:   Az idő múlásával egyre nagyobb részét tudhatjuk magunkénak a kiírásért kapott prémiumnak. A lejárat közeledtével ez a folyamat felgyorsul, amit a mögöttes termék volatilitásának csökkenése tovább erősít.

Long Put:
Alkalmazása:  a piac nagyon negatív, nagy esést várunk. Minél negatívabb a megítélése a piacnak annál távolabbi (olcsó) küszöbáras Put opciót érdemes venni.

Profit: Növekvő, ahogy a piac esik, csak a 0 érték szab neki gátat.

Kockázat: Korlátozott a kifizetett prémium mértékéig.

Időérték jellemzője: Az idő múlásával a termék veszít az értékéből. A lejárat közeledtével ez a folyamat felgyorsul. A mögöttes termék volatilitásának növekedése a folyamatot lelassítja, a csökkenése pedig felgyorsítja.

Short Put:
Alkalmazása:  nem várunk további jelentős esést a piacon.

1. Írjunk ki alacsony küszöbárú  Putot (out of the money put) a jelenlegi határidős árhoz képest, ha arra számítunk, hogy egy bizonyos sávban mozog a mögöttes termék, de nem fog alacsonyabbra menni, mint az általunk gondolt sáv alja.

2. Írjunk ki közeli küszöbárú Putot (at the money put), ha arra számítunk, hogy ennél a szintnél biztosan nem megy lejjebb a piac, vagy inkább innen emelkedni fog.

Profit: Korlátozott, a kiírásért kapott prémium mértékéig.

Kockázat: Növekvő, ahogy a piac esik.

Időérték jellemzője:  Az idő múlásával egyre nagyobb részét tudhatjuk magunkénak a kiírásért kapott prémiumból. A lejárat közeledtével ez a folyamat felgyorsul, amit a mögöttes termék volatilitásának csökkenése tovább erősít.

Horizontal Bull Spread:

Alkalmazása:  azt várjuk a piactól, hogy az emelkedés valószínűsége nagyobb, mint az esésé. Akkor érdemes ezt a stratégiát követni, amikor a piacon szeretnénk lenni, de nem vagyunk annyira biztosak az emelkedésben. Ebben az esetben veszünk egy Call opciót, majd pedig kiírunk egy magasabb küszöbárú Call opciót. Másik eset, amikor veszink egy Put opciót, majd kiírunk egy magasabb strike árú Put opciót. A két eset hasonlósága, hogy kezdetben mind két kontrukció netto veszteségből indul. A vertikális bull spread esetében nem a küszöbárak különböznek, hanem a lejárati időpontok.

Profit: Korlátozott.

Kockázat: Korlátozott, a fizetett és kapott prémium különbsége.

Időérték jellemzője:  Ha a piac A és B pont között van, akkor az időérték nem változik gyors ütemben. A B ponthoz közel a profitunk a legnagyobb arányban növekszik az idővel. Az A ponthoz közel a veszteségünk a legnagyobb arányban növekszik az idővel.

Horizontal Bear Spread:

Alkalmazása: azt várjuk a piactól, hogy inkább lefelé veszi az irányt, mint felfelé, akkor érdemes ezt a stratégiát folytatni, ha a piacon akarunk lenni, de nem vagyunk teljesen meggyőződve  arról, hogy tényleg lefelé megy a piac. Ebben ez esetben veszünk egy Put opciót, egy alacsonyabb küszöbárú Put opciót meg kiírunk. Másik eset, amikor veszünk egy Call opciót, egy alacsonyabb küszöbárú Call opciót meg kiírunk. A két eset hasonlósága, hogy kezdetben mind két kontrukció nettonyereségből indul. A vertikális bear spread esetében nem a küszöbárak különböznek, hanem a lejárati időpontok.

Profit: Korlátozott.

Kockázat: Korlátozott, a fizetett és kapott prémium különbsége.

Időérték jellemzője:   Ha a piac A és B pont között van, akkor az időérték nem változik gyors ütemben. Az A ponthoz közel a profitunk a legnagyobb arányban növekszik az idővel. A B ponthoz közel a veszteségünk a legnagyobb arányban növekszik az idővel.