Nyilatkozat kamatjövedelemről

 

Nyilatkozat kamatjövedelemről
 
 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. törvény) 65. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében tájékoztatjuk az alábbiakról:
 
2010. január 1-től a kamatjövedelem hatálya alá tartozó értékpapírok (pl.: kötvény, tőzsdén kívüli befektetési jegy) értékesítése, visszaváltása, lejárata révén realizált nyereség/veszteség esetén magánszemély Ügyfeleink dönthetnek úgy, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteiken elért nyereségeket és veszteségeket szembeállítják egymással.
 
 Ügyfeleink részére az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken elért nyereség/veszteség szembeállításának lehetősége előnyöket rejt magában, vagyis csökkenhet az adófizetési kötelezettsége, ezért a Solar Capital Zrt. él az összevezetéssel, azon ügyfelek esetében, akik a mellékelt nyilatkozatot kitöltve, aláírva 2012.12.15-ig Társaságunk részére visszaküldik a backoffice@solarcapital.hu e-mail címre, vagy a 06(1) 880-8787 fax számra. Az érintett ügyletekről és a levont adóról, mint adóelőlegről igazolást állít ki, melyet 2013. február 15. napjáig más adóigazolásaival együtt küld meg az Ön részére. 
 
A szabályozás szerint szembeállítható nyereség-veszteségek:
- állampapírokon elért árfolyamnyereség/veszteség (Magyar Államkötvény, diszkont kincstárjegy)
- vállalati kötvényeken elért árfolyamnyereség/veszteség 
- nem tőzsdei befektetési jegyeken elért árfolyamnyereség/veszteség
A kötvények kamatszelvényeiből származó bevétel adója nem összevonható
 
Ezek a jövedelmek az alábbi ellenőrzött tőkepiaci műveletek eredményeivel összevonhatóak:
- részvény tranzakciókon elért eredmény,
- határidős deviza ügyletek eredménye,
- derivatív ügyletek eredménye,
- előző évekről átgörgetett nyereség/veszteség
 
Ez a nyilatkozat csak az adott adóévre, tehát a 2012-es évre vonatkozik, így ha 2013-ban is szeretne élni ezzel a lehetőséggel, úgy arról majd újra nyilatkoznia kell. 
Kérjük, hogy nyilatkozata megtételekor az alábbiakat is szíveskedjen figyelembe venni: 
1. Ez a lehetőség csak az elért árfolyamnyereségre és elszenvedett árfolyamveszteségre vonatkozik, így a ténylegesen kamatként kifizetett jövedelemre (pl.: kötvény után fizetett kamat) nem. 
2. Aki ezen adózási formát választja, annak adóbevallást kell készítenie, még akkor is, ha csak állampapír ügyletei voltak, és esetleg adót sem tud visszaigényelni. 
3. Társaságunknak e nyilatkozatról, és e nyilatkozat alapján az érintett ügyletekről tételesen adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság felé, amelyre egyébként a kamatjövedelemre vonatkozó előírások szerint nem kellene, hogy sor kerüljön. 
4. A szabályozás a tartós befektetési számlán és a nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ-R) elért nyereségre és elszenvedett veszteségre nem alkalmazható. 
5. A nyilatkozat alapján Önnek nem kötelező az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre vonatkozó szabályok szerint eljárnia, azonban ha ellenőrzött tőkepiaci ügyletként kívánja figyelembe venni e „Kamatadós” ügyleteit, úgy adóbevallást kell készítenie. 
6. A nyilatkozat alapján Társaságunknak továbbra is le kell vonnia a kamatadót, amelyet majd az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek utáni adókötelezettsége tekintetében érvényesíthet (pl. annyival kevesebb adót kell megfizetnie). 
 
 
További kérdés esetén munkatársunk készséggel áll rendelkezésére a 06 1 880-8770-es telefonszámon.
 
 
 
 
Budapest, 2012.11.28. 
 
Üdvözlettel, 
Solar Capital  Markets Zrt. 
 
 
A tájékoztatás nem teljes körű. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében kérjük, hogy tanulmányozza a vonatkozó jogszabályi előírásokat, adóhatósági állásfoglalásokat. A fentiekben foglaltak kizárólag tájékoztatások, nem tartalmazzák valamennyi előnyt és hátrányt, korlátozást és nem minősülnek adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek.