Közzététel 2

Alapítói határozat 2012.07.31
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi, hogy a Társaság egyedüli részvényese és alapítója, Szabó Zsolt Gábor (lakcím: 2422 Mezőfalva, Zrínyi u. 4., anyja neve: Erdélyi Mária) az alábbi határozatokat hozta.

1/2012. (III.27.) alapítói határozat:
Az alapító kinevezte a 2011. éves beszámoló könyvvizsgálatára jogosult könyvvizsgálót és megállapította díjazását.
 
2/2012. alapítói határozat:
Az alapító elhatározta a Társaság alaptőkéjének megemelését 200.000.000,- Ft összegről 201.000.000,- Ft összegre.
 
3/2012. alapítói határozat:
Az alapító visszahívta a Társaság vezérigazgatóját és kinevezte az új vezérigazgatót.
 
 
Budapest, 2012. 07.31.
2011. évi közzétételek
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256.§ (2) bekezdése, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján.
 
1/2012 számú alapítói határozat
 
 
Ügyfélforgalmi Szünnap - 2012.04.21
Tisztelt Ügyfelünk!
Hivatalosan tájékoztatjuk, hogy a Solar Capital Markets Zrt (1062 Budapest, Váci út 1-3. C/6.) 2012. április 21-én ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
 
 
 
Budapest, 2012. április 18.
Solar Capital Markets Zrt.
Kockázatvállalás és kockázatkezelés
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele
A Solar Capital Markets Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., "C" épület, VI.2 emelet 1.; Cg.: 01-10-045560; vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet alapján alulírott napon az alábbi közleményt teszi közzé honlapján: