Közzététel

Javadalmazási Politika

A Solar Capital Markets Értékpapír kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.)az alábbi javadalmazási politikát tette közzé:

Javadalmazási Politika

- See more at: http://solarcapital.hu/tartalom/kozzetetel#sthash.KhTIgrZ6.dpuf

Javadalmazási Politika

A Solar Capital Markets Értékpapír kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.)az alábbi javadalmazási politikát tette közzé:

Javadalmazási Politika

- See more at: http://solarcapital.hu/tartalom/kozzetetel#sthash.KhTIgrZ6.dpufKözzététel

Tájékoztatás vezető tisztségviselő megválasztásáról
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2017. június 13. napjától a Társaság alapító tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank 2017. június 6. napján kelt 77911-5/2017 számú határozata alapján Kruchióné Marsi Piroskát határozatlan időre a Felügyelő Bizottság tagjává nevezte ki.
 
Budapest, 2017. július 5.
Solar Capital Markets Zrt.

 

 

 

2016. évi beszámoló közzététele

A beszámoló itt érhető el.

Budapest, 2017.06.14

 

Tájékoztatás Solar Capital Markets Zrt. 2016. évi Kockázatkezelési jelentéséről

 

A jelnetés itt érhető el.

 

Budapest, 2016.05.31.

 

Tájékoztatás MNB határozatról

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123/A. § (6) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. április 5. napján kelt H-JÉ-III-33/2017 számú határozatáról.

 

A határozat a Társaság www.solarcapital.hu honlapján itt tekinthető meg.

 

 

Budapest, 2017. május 18.

 

Tájékoztatás MNB határozatról

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123/A. § (6) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. március 3. napján kelt H-JÉ-III-22/2017 számú határozatáról.

 

A határozat a Társaság www.solarcapital.hu honlapján itt tekinthető meg.

 

Budapest, 2017. május 18.

 

Tájékoztatás állomány átruházás engedélyezéséről

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. március 9. napján kelt H-EN-III-29/2017 számú határozatában engedélyezte a Társaság részére ügyfél és eszköz állományának az NHB Növekedési és Hitelbank Zrt. (Átvevő) részére történő átruházását.

Az átruházás pontos menetéről a Társaság levélben és honlapján keresztül tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit.

Az NHB Növekedési és Hitelbank Zrt. Üzletszabályzata az Átvevő honlapján keresztül érhető el.

Hivatkozások:

Budapest, 2017. március 27.

 

Függő ügynöki szerződések megszűnése


A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének e) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a:

1. Fort Aurum Investment Kft. (székhelye: 3300 Eger, Íj utca 32.; adószám: 23528301-1-10; cégjegyzékszám: 10-09-035484), és
2. Kobza István egyéni vállalkozó (lakcím: 1113 Budapest, Villányi út 22/B. földszint 1.; adószám: 65666065-1-43)

mint függő ügynökökkel kötött függő ügynöki szerződések megszűntek.

Budapest, 2017. március 8.


Solar Capital Markets Zrt.
 


Tájékoztatás Üzletszabályzat módosításáról


A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Üzletszabályzatának 3.1 Melléklete - „A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetítőinek jegyzéke” módosult.

A módosított Üzletszabályzat Társaságunk székhelyén és a www.solarcapital.hu honlapon tekinthető meg.

Budapest, 2017. március 8.

 


Solar Capital Markets Zrt.

 
Tájékoztatás MNB határozatról
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. február 10. napján kelt H-JÉ-III-B-5/2017 számú határozatáról.
 
A határozat a itt tekinthető meg.
 
Budapest, 2017. március 1.
 
Tájékoztatás alárendelt kölcsöntőke felvételéről

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) a Bszt. 123. § (1) bekezdés k) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2017. január 31. napján a Társaság egyszemélyi tulajdonosa 250.000,- EUR alárendelt kölcsöntőkét nyújtott a Társaság részére.

 

Budapest, 2017. február 17.

Solar Capital Markets Zrt.

 

Tájékoztatás vezető állású személyek igazgatósági tisztségeiről

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) az EU 575/2013/EU rendelet (CRR) 435. cikk (2) bekezdés a) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a Társaság vezető tisztségviselői által más vállalkozásoknál 2016. december 31. napján betöltött igazgatósági tisztségek számáról:

 

Vezető tisztségviselő

Társaságnál betöltött tisztség

Egyéb igazgatósági tisztség

Szabó Zsolt Gábor

Felügyelő Bizottság elnöke

kettő (2)

Prosits Éva

Felügyelő Bizottság tagja

nulla (0)

Szalai Sándor

Felügyelő Bizottság tagja

nulla (0)

Siklér Gyula

vezérigazgató

nulla (0)

 

Budapest, 2017. február 15.

 

Tájékoztatás MNB határozatról

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által 2017. január 20. napján a Társasággal kapcsolatban hozott határozatáról:

 

 

Határozat száma

Határozat kelte

H-JÉ-I-B-8/2017

2017. január 20.

 

 

Budapest, 2017. február 1.

 

 

 

Solar Capital Markets Zrt.

 

 

 
Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
tulajdonosi szerkezet
2016. december 31.
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének b) pontja alapján tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi szerkezete 2016. december 31. napjára vonatkozóan a következő:
 
 • részvényesének neve: Szabó Zsolt Gábor (lakcím: 2422 Mezőfalva, Zrínyi utca 4.)
 • tulajdoni hányada: 100%
 • szavazati hányada: 100%
 
Budapest, 2017. január 13.
 
Függő ügynöki szerződések megszűnése
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének e) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a:
 
1. Profitline Veresegyház, Revetek utca 83.; adószám: 22968601-2-13; cégjegyzékszám: 13-10-041134)   Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2112
2. Kőfalvi Balázs (lakcím: 1037 Budapest, Korongozó utca 9.)  
3. Regionális Fejlesztési és Tanácsadási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi elnevezés Valois Trade Kft.; székhelye: 1086 Budapest, Király utca 80.; adószám: 23754607-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-976651), és a  
4. Funderland Capital Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye: 1064 Budapest, Rózsa utca 62. földszint 5.; adószám: 24722694-1-42; cégjegyzékszám: 01-09-209356)  társaságokkal kötött függő ügynöki szerződések megszűntek.  
 
Budapest, 2016. december 20. 
 
Tájékoztatás Üzletszabályzat módosításáról
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Üzletszabályzatának 3.1 Melléklete - „A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetítőinek jegyzéke valamint a portfólió kezelésre vonatkozó részek módosultak.  A módosított Üzletszabályzat Társaságunk székhelyén és a www.solarcapital.hu honlapon tekinthető meg.
Budapest, 2016. december 20.    
 
Solar Capital Markets Zrt. 
 
Tájékoztatás Üzletszabályzat módosításáról
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2016. december 31.-i hatállyal megszünteti a Budapesti Értéktőzsde részvény-, származékos- és Béta piaci szekciójában meglévő tagságát és ezzel egyidejűleg kereskedési jogát.
 
A 2017. január 1. napjától érvényes változások az ügyfélkiszolgálás menetén nem változtatnak.
 
Budapest, 2016. december 15.
 
 
 
 

 

Solar Capital Markets Zrt.

 

Ügyfélszolgálati szünnap

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2016. október 31. és 2016. november 1. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.

Budapest, 2016. október 25.

 

 

Tájékoztatás MNB határozatokról

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által 2016. év során a Társasággal kapcsolatban hozott határozatairól:

 

 

Budapest, 2016. október 10.

 

Tájékozatás
 
 
Budapest, 2016.10.07
 
Tájékoztatás
 
 
Budapest, 2016.10.07
 
Tájékoztatás MNB határozatról 
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) (Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2016. április 11. napján kelt H-JÉ-III-B-23/2016 számú határozatáról. A határozatot MNB 2016. június 17. napján kelt H-JÉ-III-72/2016 számú határozatában saját hatáskörben módosította. A határozatok a Társaság www.solarcapital.hu honlapján tekinthetők meg. 
A Társaság egyúttal tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az MNB H-JÉ-III-B-23/2016 számú határozatával szemben 2016. május 13. napján jogorvoslattal élt és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kereset benyújtásával kezdeményezte a határozat felülvizsgálatát. 
Budapest, 2016. október 7. 
Solar Capital Markets Zrt.
 
 
 
Tájékoztatás Üzletszabályzat módosításáról
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület 6. emelet 2.) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Üzletszabályzata módosult.
 
A módosított Üzletszabályzat Társaságunk székhelyén és a www.solarcapital.hu honlapon tekinthető meg.
 
Budapest, 2016. szeptember 23.
 
Tájékoztató az Egyesült Királyság EU tagságról rendezendő népszavazással kapcsolatban
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét az Egyesült Királyságban 2016. június 23-án, csütörtökön  tartandó, az Európai Unió elhagyását vagy az EU tagságot megtartó népszavazásnak a tőkepiaci árfolyamokat befolyásoló hatásairól.
A pénz- és tőkepiacok mindenképpen reagálni fognak a népszavazás eredményére, akár az EU tagság megtartása, akár az Európai Unió elhagyása lesz a népszavazás eredménye, ami kifejezetten nagy árfolyammozgásokat okozhat a deviza-, kötvény- és a részvénypiacokon egyaránt. Mivel a csütörtöki népszavazás előzetes eredménye már pénteken hajnalban ismert lesz, a pénz- és tőkepiacok réssel (GAP) történő nyitása valószínűsíthető.
Az árfolyam ingadozások extrém mértéket is elérhetnek éppúgy, mint 2015 januárjában a CHF erősödése esetében. Vélelmezhetően előfordulhat extrém széles árjegyzés vagy nehézségek támadhatnak devizapiaci termékek, részvények illetve kötvények kereskedésében is. A Stop-Loss megbízások teljesülése az extrém piaci körülmények között – akár a kereskedés akadályoztatása, akár a GAP-es nyitások miatt – akadályokba ütközhet, azok teljesülése bizonytalanná válhat.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, tekintsék át nyitott pozícióikat és Stop-Loss megbízásaikat. Amennyiben a várható extrém piaci helyzet miatt módosítani kívánnak megbízásaikon, kérjük, szíveskedjenek üzletkötőjüket megkeresni.
Üdvözlettel:
 
Solar Capital Markets Zrt.
 
 
Tájékoztatás: Üzletszabályzat módosításáról (2016.06.03)
 
Tájékoztatás: Függő ügynöki szerződések megszűnése (2016.06.02)
 
Tájékoztatás Üzletszabályzat módosításáról
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Üzletszabályzatának 3.1 Melléklete - „A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetítőinek jegyzéke módosult.
 
A módosított Üzletszabályzat Társaságunk székhelyén és a www.solarcapital.hu honlapon tekinthető meg.
 
Budapest, 2016. május 23.
 
Függő ügynöki szerződések megszűnése
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6.emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének e) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a:
 • Solar Gold Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1062 Budapest, Váci u. 1-3. „C” épület 6. emelet 2.; adószám: 24075387-2-42; cégjegyzékszám: 01-10-047478)
kötött függő ügynöki szerződés 2016. május 13. napján megszűnt.
 
Budapest, 2016. május 13.
 
Közzététel a 2013. és 2014. évre vonatkozó Kockázatkezelési jelentés módosításáról
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a 2013. és 2014. évre közzétett kockázatkezelési jelentését az alábbiak szerint módosítja:
 
 
Budapest, 2016. május 12.
 

Függő ügynöki szerződések megszűnése


A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6.
emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének e)
pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az:
 •  Univerz Invest Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 3200
Gyöngyös, Béla út 12/1. földszint 2.; adószám: 22750222-2-10; cégjegyzékszám: 10-10-
020276)
kötött függő ügynöki szerződés 2016. április 7. napján megszűnt.

Budapest, 2016. április 13.
 
Tájékoztatás Üzletszabályzat módosításáról
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Üzletszabályzatának alábbi pontjai módosultak: 1. XIII. pont (1) bekezdés - Adózás 2. 3.1 Melléklet - „A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetítőinek jegyzéke 3. 3.6 Melléklet A módosított Üzletszabályzat Társaságunk székhelyén és a www.solarcapital.hu honlapon tekinthető meg.
 
Budapest, 2016. április 12.
 
Függő ügynöki szerződések megszűnése
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének e) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az:
 
1. Agent’94 Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 3791 Sajókeresztúr, Petőfi utca 100. 2. emelet 2. adószám: 21286478-2-05; cégjegyzékszám: 05-06-004272) és a 
 
2. Boldog Család Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 1119 Budapest, Bikszádi u 8/b. adószám: 22160346-2-43; cégjegyzékszám: 01-06-769084)
 
társaságokkal kötött függő ügynöki szerződések 2016. március 22. napján megszűntek.
 
Budapest, 2016. március 23.
 

TWD nyilvános részvénykibocsátás hirdetménye és információs anyagai.

Kibocsátási információs dokumentum

KID. melléklet

Hirdetmény

Kiegészítő információ a kibocsátási információs dokumentumhoz

Kiegészítő információ a kibocsátási információs dokumentumhoz_2

Kiegészítő információ a kibocsátási információs dokumentumhoz_3

Kiegészítő információ a kibocsátási információs dokumentumhoz_4_8.sz.függelék (2016.01.15)

Kiegészítő információ a kibocsátási informciós dokumentumhoz_KID_9.sz.függelék (2016.02.26)

Rendkivüli tájékoztatás igazgatósági határozatról (2016.04.19)

Éves jelentés (2016.05.02)

Éves jelentés konszolidált (2016.05.02)

FB jelentés (2016.05.02)

Kiegészítő melléklet (2016.05.02)

Könyvizsgálói jelentés egyedi (2016.05.02)

Könyvvizsgálói jelentés konszolidált (2016.05.02)

AB jelentés (2016.05.02)

Éves beszámoló (2016.05.02)

Közgyűlési jegyzőkönyv (2016.05.02)

 

Ügyfélforgalmi szünnap

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (1062 Budapest, Váci u. 1-3. C. épület 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2016. március 5-én ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.

 

Kiegészítő információk a Kibocsátási Információs Dokumentumhoz

A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) (a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 32. § (2) pontjában foglaltak alapján a következőkről tájékoztatja a nyilvánosságot:

tovább

Budapest, 2015.12.22

 

Ügyfélforgalmi szünnapok

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi ZRt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. október 27-én és 2015 december 12-én ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.Ügyfélforgalmi szünnap 2013 decemberében

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2013. december 7-én és 2013. december 21-én-én  ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.

- See more at: http://solarcapital.hu/tartalom/kozzetetel#sthash.mZ1LJaPL.dpuf

2014. évi beszámoló

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256.§ (2) bekezdése, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján.
 

2013. évi beszámoló

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256.§ (2) bekezdése, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján.
 

- See more at: http://solarcapital.hu/tartalom/kozzetetel#sthash.bgEG0o8C.dpuf

2013. évi beszámoló

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256.§ (2) bekezdése, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján.
 

- See more at: http://solarcapital.hu/tartalom/kozzetetel#sthash.bgEG0o8C.dpuf

Függő ügynökök (2015.04.30)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

 

Rendkívüli közzététel a 2015. Január 15-ei CHF árfolyammozgásról

A Solar Capital Markets Zrt. 7 ügyfele volt érintett a svájci jegybank 2015. január 15.-i döntésében.

2 ügyfél esetében a CME GLOBEX tőzsdén kereskedett EURCHF instrumentumban az 1.1995 stop loss megbízás 1.1994-es árfolyamon teljesült.

3 ügyfél esetében OTC Forward ügylet került zárásra ügyfél megbízás alapján. Az ügyfelek a veszteség realizálása után is pozitív egyenleggel rendelkeznek.

1 ügyfél esetén OTC Opciós ügylethez kapcsolódó stop-loss jelentősen a megbízási árfolyam alatt teljesült, az ügyfél egyenlege negatívba fordult.

1 ügyfél jelentős profitot realizált a döntés következtében az Interactive Brokers online számláján.

A Solar Capital Markets Zrt. nem folytat saját számlás tevékenységet.

A Solar Capital Markets nem vezet számlát a Saxo Banknál és az FXCM-nél sem, nincs együttműködése semmilyen Meta Trader-es szolgáltatóval.

 

Javadalmazási Politika

A Solar Capital Markets Értékpapír kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.)az alábbi javadalmazási politikát tette közzé:

Javadalmazási Politika

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Tisztelt Ügyfelünk!

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. január 10-én   ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.

 

Kondíciós lista változás!

Tisztelt Ügyfeleink,

A Solar Capital Markets Zrt ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 2015. január 5-től az alábbi díjszabást alkalmazza.

Az új kondíciós lista elérhető a Társaság honlapján, melyet az alábbi linken érnek el.

Budapest, 2014. december 5.

Tisztelettel

Solar Capital Markets Zrt.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Tisztelt Ügyfelünk!

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. december 13-án   ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Tisztelt Ügyfelünk!

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. október 18-án   ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.

 

TÁJÉKOZTATÓ a T+2 NAPOS ELSZÁMOLÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÁSRÓL

Tisztelt Ügyfelünk!

A KELER KSZF Zrt. 2014. január 29-i Igazgatósági határozata alapján a KELER KSZF a BÉT részvényszekcióban és a BÉTa piacon 2014. október 6-án hétfőn áll át a T+2 napos teljesítési határidőre az eddigi T+3 napos teljesítési ciklusról.

A rövidebb teljesítési ciklusra való átállás menetrendje az alábbi:

a 2014. október 3-án vagy azelőtt megkötött értékpapír tranzakciók a T+3 napra vonatkozó teljesítési határidő szerint teljesülnek;

a 2014. október 6-án megkötött tranzakciók T+2 napos teljesítési határidő szerint kerülnek teljesítésre (elszámolásra)

A 2014. október 3-án és október 6-án megkötött értékpapír tranzakciók azonos teljesítési (elszámolási) napon nettósítva fognak teljesülni 2014. október 8-án.

Az azonnali értékpapír ügyletek teljesítési határidejének lerövidítéséhez igazodva, a fizikai teljesítési határidős értékpapír ügyletek teljesítési ideje is rövidebb lesz.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, a fentiek szíves figyelembevételével gondoskodjanak a szükséges fedezetek időben történő teljesítése érdekében.

Az esetleges nemteljesítések költségét Üzletszabályzatunk szerint ügyfeleinkre hárítjuk.

Tisztelettel

Solar Capital Markets Zrt.

 

Függő ügynökök (2014.07.24)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

 

2013. évi beszámoló

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256.§ (2) bekezdése, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján.
 

 

2012. évi beszámoló
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256.§ (2) bekezdése, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján.
 

- See more at: http://solarcapital.hu/tartalom/kozzetetel#sthash.TushArYL.dpuf

2012. évi beszámoló
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256.§ (2) bekezdése, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján.
 

- See more at: http://solarcapital.hu/tartalom/kozzetetel#sthash.TushArYL.dpuf

Függő ügynökök (2014.07.11)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 
 

Ügyfélforgalmi szünnap 2014 májusában

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. május 10-én   ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.

 

Függő ügynökök (2014.04.17)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

 

Függő ügynökök (2014.02.17)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

 

Függő ügynökök (2014.02.13)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

 

Függő ügynökök (2014.02.07)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

 

Függő ügynökök (2014.02.03)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 
 

Függő ügynökök (2013.11.18)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

- See more at: http://solarcapital.hu/tartalom/kozzetetel#sthash.ATxBNBp6.dpuf

Az MNB fogyasztóvédelmi oldalai és online alkalmazásai pontos és aktuális elérhetőségei az alábbiak:
MNB - Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak
 

Nyilatkozat az ügyfelek részére az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken elért nyereség/veszteség szembeállításához

Kanatjövedelmi nyilatkozat megtekintése

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  törvény (Szja. törvény) 65. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében  lehetősége van az eredetileg kamatadó hatálya alá tartozónak minősülő értékpapírok értékesítéséből, visszaváltásából származó és 2013. január 1 - 2013. július 31. között realizált jövedelmét az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek adójának hatálya alá tartozó jövedelmével szembeállítani.

Ügyfeleink részére az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken elért nyereség/veszteség szembeállításának lehetősége előnyöket rejt magában, vagyis csökkenhet az adófizetési kötelezettsége, ezért a Solar Capital Zrt. él az összevezetéssel, azon ügyfelek esetében, akik a mellékelt nyilatkozatot kitöltve, aláírva 2013.12.30-ig Társaságunk részére visszaküldik a solar@solarcapital.hu e-mail címre, vagy a 06(1) 880-8787 fax számra. Az érintett ügyletekről és a levont adóról, mint adóelőlegről igazolást állít ki, melyet 2014. február 15. napjáig más adóigazolásaival együtt küld meg az Ön részére.

A szabályozás szerint szembeállítható nyereség-veszteségek:

 • állampapírokon elért árfolyamnyereség/veszteség (Magyar Államkötvény, diszkont kincstárjegy)
 • vállalati kötvényeken elért árfolyamnyereség/veszteség
 • nem tőzsdei befektetési jegyeken elért árfolyamnyereség/veszteség

A kötvények kamatszelvényeiből származó bevétel adója nem összevonható.

Ezek a jövedelmek az alábbi ellenőrzött tőkepiaci műveletek eredményeivel összevonhatóak:

- részvény tranzakciókon elért eredmény,

- határidős deviza ügyletek eredménye,

- derivatív ügyletek eredménye,

- előző évekről átgörgetett nyereség/veszteség

Ez a nyilatkozat csak az adott adóévre, tehát a 2013-es évre vonatkozik.

Kérjük, hogy nyilatkozata megtételekor az alábbiakat is szíveskedjen figyelembe venni:

1. Ez a lehetőség csak az elért árfolyamnyereségre és elszenvedett árfolyamveszteségre vonatkozik, így a ténylegesen kamatként kifizetett jövedelemre (pl.: kötvény után fizetett kamat) nem.

2. Aki ezen adózási formát választja, annak adóbevallást kell készítenie, még akkor is, ha csak állampapír ügyletei voltak, és esetleg adót sem tud visszaigényelni.

3. Társaságunknak e nyilatkozatról, és e nyilatkozat alapján az érintett ügyletekről tételesen adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság felé, amelyre egyébként a kamatjövedelemre vonatkozó előírások szerint nem kellene, hogy sor kerüljön.

4. A szabályozás a tartós befektetési számlán és a nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ-R) elért nyereségre és elszenvedett veszteségre nem alkalmazható.

5. A nyilatkozat alapján Önnek nem kötelező az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre vonatkozó szabályok szerint eljárnia, azonban ha ellenőrzött tőkepiaci ügyletként kívánja figyelembe venni e „Kamatadós” ügyleteit, úgy adóbevallást kell készítenie.

6. A nyilatkozat alapján Társaságunknak továbbra is le kell vonnia a kamatadót, amelyet majd az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek utáni adókötelezettsége tekintetében érvényesíthet (pl. annyival kevesebb adót kell megfizetnie).

További kérdés esetén munkatársunk készséggel áll rendelkezésére a 06 1 880-8770-es telefonszámon.

Budapest, 2013.12.12.

Üdvözlettel,

Solar Capital  Zrt.

A tájékoztatás nem teljes körű. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében kérjük, hogy tanulmányozza a vonatkozó jogszabályi előírásokat, adóhatósági állásfoglalásokat. A fentiekben foglaltak kizárólag tájékoztatások, nem tartalmazzák valamennyi előnyt és hátrányt, korlátozást és nem minősülnek adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek.

 

Javadalmazási Politika

A Solar Capital Markets Értékpapír kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.)az alábbi javadalmazási politikát tette közzé:

Javadalmazási Politika

 

Ügyfélforgalmi szünnap 2013 decemberében

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2013. december 7-én és 2013. december 21-én-én  ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.

 

Függő ügynökök (2013.11.18)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

 

Budapest, 2013.06.14
2012. évi beszámoló
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 256.§ (2) bekezdése, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján.
 
 

Alapítói határozat: (2013.04.18)

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi, hogy a Társaság egyedüli részvényese és alapítója, Szabó Zsolt Gábor (lakcím: 2422 Mezőfalva, Zrínyi u. 4., anyja neve: Erdélyi Mária) az alábbi határozatot hozta.

1/2013.04.16. alapítói határozat:

A Társaság 1 db (Egy darab), 100.000,- Ft (Százezer forint) névértékű, 25.100.000,- Ft (Huszonötmillió Egyszázezer forint) kibocsátási értékű, dematerializált, új törzsrészvényt bocsát ki és ennek megfelelően módosítja az alapító okiratot.

Budapest, 2013. április 18.

 

Alapítói határozat: (2013.04.09)

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-045560, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi, hogy a Társaság egyedüli részvényese és alapítója, Szabó Zsolt Gábor (lakcím: 2422 Mezőfalva, Zrínyi u. 4., anyja neve: Erdélyi Mária) az alábbi határozatot hozta.

1/2013.04.09. alapítói határozat:

A Társaság 1 db (Egy darab), 100.000,- Ft (Százezer forint) névértékű, 116.760.000,- Ft Száztizenhatmillió Hétszázhatvanezer forint) kibocsátási értékű, dematerializált, új törzsrészvényt bocsát ki és ennek megfelelően módosítja az alapító okiratot.

Budapest, 2013. április 9.

 

Üzletszabályzatot érintő változások (2013.04.08)

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci u. 1-3. „C” torony, VI. emelet 2. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-045560; ) az alábbiakban felsorolt Üzletszabályzatot érintő dokumentumokat aktualizálta:

 • 1.2 számú melléklet: Végrehajtási politika
 • 1.4 számú melléklet: Díjszabályzat
 • 1.5 számú melléklet: Ügyfélminősítési szabályzat
 • 1.6 számú melléklet: Megfelelési és Alkalmassági kérdőívek
 • 2.3. számú mellélet: Portfóliókezelési szerződés
 • 2.4. számú mellélet: Solar Trader keretszerződés

Az új dokumentumok 2013. április 8-tól hatályosak, továbbá az számlanyitás és a MIFID almenüpontok alatt megtekinthetőek.

 

Függő ügynökök (2013.03.01)

A Társaság az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban: 

 

Nyilatkozat kamatjövedelemről
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. törvény) 65. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében tájékoztatjuk az alábbiakról:
2010. január 1-től a kamatjövedelem hatálya alá tartozó értékpapírok (pl.: kötvény, tőzsdén kívüli befektetési jegy) értékesítése, visszaváltása, lejárata révén realizált nyereség/veszteség esetén magánszemély Ügyfeleink dönthetnek úgy, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteiken elért nyereségeket és veszteségeket szembeállítják egymással.
Tovább: Nyilatkozat kamatjövedelemről

 
 
Ügyfélforgalmi szünnapok 2012. decemberében
 A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2012. december 1-én és 2012. december 15-én ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.
 
 
Közlemény a short ügyletekre valamint a hitel-nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó egyes szabályokról
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2. tev. eng. szám: E-I-III/200/2007,)  tájékoztatja a tisztelt ügyfeleit, hogy 2012. november 1-én hatályba lépett a 236/2012/EU rendelet a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:086:0001:0024:hu:PDF ), valamint az ehhez kapcsolódó egyéb uniós jogszabályok (826/2012/EU, 827/202/EU, 918/2012/EU és a 919/2012/EU végrehajtási rendeletek)  (továbbiakban együttesen: Jogszabály).
 
A Jogszabály a részvényekre és állampapírokra kötött short (eladási) ügyletekre valamint hitel-nemteljesítési csereügyletekre vonatkozik. A Jogszabály mindenkire kiterjed, aki short ügyletet köt és bejelentési és bizonyos esetekben bejelentési és közzétételi kötelezettséget ír elő a short ügyletet megkötő személy (természetes és jogi személy is) részére.
Fedezetlen short ügylet megkötése tilos. Fedezetlenség szempontjából a Jogszabályban szabályozott módon, az ügylet megkötésekor kell az ügyletet megkötő személynek rendelkeznie az eladandó pénzügyi eszközzel, vagy a Jogszabály által elismert megállapodásokkal biztosítania, hogy az ügylet elszámolható legyen. A fedezetlen short ügyletekre vonatkozó tilalom a day-trade ügyletre irányuló üzletkötésre is kiterjed.
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy bármely fedezetlen short ügyletre irányuló megbízás teljesítését visszautasítsa, amennyiben információi szerint a megbízás megadásakor az ügyfél nem rendelkezik a megfelelő tényleges, vagy megállapodással biztosított készlettel az eladandó pénzügyi eszközből.
 
A bejelentési és a közzétételi kötelezettséget magának az ügyletet megkötő személynek (aki javára az ügylet ténylegesen megkötődik, megbízás esetében a megbízást adó ügyfél) kell teljesítenie. A bejelentési és közzétételi kötelezettség a Jogszabály szerint számítandó nettó short pozíció vonatkozásában áll fenn. Mivel ezek a szabályok EU rendeleteken alapulnak, európai kibocsátású értékpapírokra hatályosak.
Magyarországon ezen kötelezettségek a https://www.kozzetetelek.hu/  weboldalon keresztül teljesíthetőek, bővebb információ és az oldalra történő regisztrációval kapcsolatos tudnivalók a https://www.kozzetetelek.hu/short_selling oldalon található.
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a Jogszabályhoz kapcsolódóan felmerülő bármely többletköltségét az ügyfelekre hárítsa.
 
A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. -t semmilyen felelősség nem terheli esetleges fedezetlen short ügyletre vonatkozó megbízás teljesítéséből, elmaradt bejelentési/közzétételi kötelezettségből eredő bármely jogkövetkezményért, kárért, beleértve az ügyféllel esetlegesen alkalmazott felügyeleti intézkedést, szankciót.
Bízunk benne, hogy az új szabályozás a napi gyakorlatban nem okoz lényegi változást és ügyfeleink továbbra is a megszokott módon bonyolíthatják le üzletkötéseiket.
Kérjük gondosan és körültekintően tájékozódjon a Jogszabály esetlegesen Önt érintő kérdéseiről. 
 
 
Ügyfélforgalmi szünnapok
 A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi ZRt. ( West End City Office Center 1062 Budapest, Váci u. 1-3. C torony 6. emelet 2.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2012. október 27-én és 2012. november 10-én ügyfélforgalmi szünnapot tart, központi irodája zárva lesz.
 
A befektetési szolgáltatási szünnapon az Ügyfeleknek lehetőségük van befektetési szolgáltatási, vagy azt kiegészítő tevékenységre vonatkozó megbízások megadására.
 
A Solar Capital Market Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői
Tevékenység Szolgáltató
Könyviteli és bérügyviteli
szolgáltatások
JAB AUDIT Kft. (1132 Bp., Váci út 34. III.2. cégjegyzékszám: 01-09-920747
Clavis kereskedési és elszámolási
szoftverrendszer fejlesztés
Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. (1012 Bp., Logodi u. 5-7
cégjegyzékszám: 01-10-044594)