Jogi nyilatkozat

 
A Solar Capital Markets Zrt. interneten keresztül elérhető honlapján nyilvánosságra hozott valamennyi szöveg, így például az elemzések, tanulmányok, kommentek és tájékoztatók, illetve bármely egyéb információs adattartalom véleménynek minősülnek és tájékoztató jellegűek, azok semmilyen körülmények között nem jelentenek üzletkötésre való felhívást, illetve bíztatást, továbbá az előbbiek pontosságáért, helytállóságáért, illetve az adatok felhasználásából eredő esetleges károkért a Solar Capital Markets Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. Az előbbi felsorolás elemei és bármely a Solar Capital Markets Zrt. weboldalán megjelenő illusztrációk, logók, grafikák, különösen a letölthető dokumentumok szerzői jogvédelem alatt állnak mind részleteikben, mind teljes egészükben azok szerzői jogi jogosultja a Solar Capital Markets Zrt. A fenti adattartalmak, illetve azok részeinek bármilyen formában megvalósuló, személyes használattól eltérő célú, illetve módozatú felhasználásához, különösen kimásolásához, újrahasznosításához a Solar Capital Markets Zrt. előzetes írásbeli engedélye szükséges. Kimásolásnak minősül a honlap tartalma egészének vagy részének bármilyen módon, és eszközzel történő másolat készítés útján való többszörözése. Újrahasznosításnak minősül a honlap tartalma egészének, vagy részének terjesztése, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele bármely eszközzel vagy módon úgy, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Tilos a honlap tartalmát illegális, valamint a Solar Capital Markets Zrt. jó hírnevét vagy üzleti érdekeit sértő célra felhasználni. Tilos a honlap bármely részére a Solar Capital Markets Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül linkeket építeni, vagy azt kerettechnika alkalmazásával a saját oldal részeként megjeleníteni, továbbá a honlap tartalmát a forrás megjelölése nélkül felhasználni, illetve másik web-oldalon megjeleníteni. A honlapon található, más web-oldalakra mutató linkek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, a Solar Capital Markets Zrt. azok tartalmának előállításában, semmilyen formában nem működik közre, azok tartalmáért, valamint annak felhasználásából eredő bármilyen kárért kizárja a felelősségét.
 
A Solar Capital Markets Zrt. tevékenysége során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelme körében a vonatkozó jogszabályok, így az 1992. évi LXIII. törvény és a 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseit, ennek megfelelően személyes adatainak a Solar Capital Markets Zrt. részére történő megadását az előbbi adatkezeléshez történő hozzájárulásnak tekinti társaságunk, ameddig Ön kifejezett módon nem kéri személyes adatainak törlését. Az Ön által megadott személyes adatokat a Solar Capital Markets Zrt. kizárólag arra a célra használja, amelyre Ön azt megadta, valamint személyes adatait harmadik személynek a Solar Capital Markets Zrt. nem adja ki.
 
A Solar Capital Markets Zrt. fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A honlaphoz való folyamatos vagy hibamentes hozzáférést a Solar Capital Markets Zrt. nem biztosítja, azonban törekszik arra. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, illetve veszteségért való felelősséget a Solar Capital Markets Zrt. kifejezetten kizárja.