Függő ügynökök

 

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetítőinek jegyzéke

 

A Solar Capital Markets Zrt. jelen Üzletszabályzata hatálya alá tevékenysége ellátása során az alábbi, a Bszt 111.§ (2) a, pontja szerinti függő ügynökökkel áll szerződéses jogviszonyban:

 • Első Magyar Nyugdíjalap Kft. (9022 Győr, Bástya u 32-34.)
 • ProfitLine Befektetési Zrt. (székhely: 2112 Veresegyház, Revetek u. 23.)
 • Kőfalvi Balázs (székhelye: 1037. Budapest, Korongozó utca 9. adószám : 6590053.)
 • Bankweb.hu Kft (1139 Budapest, Pap K. u.18/b, cjsz:01-09-911485)
 • Valois Trade Magyarország Kft, (1146 Budapest, Thököly út 134. A. ép. 2 em. a)
 • Fort Aurum Investment Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12. cjsz:13-09-167115)
 • Univerz Invest Zrt. (3200 Gyöngyös, Béla út 2/1 cjsz:10-10-020276)
 • Solar Gold Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zrt (1062 Budapest Váci út 1-3 C torony VI. em 2)
 • JVZ Invest Korlátolt Felelősségű Társaság  ( 4030 Debrecen, Szepesi utca 27. cjsz : 09-09-018061.)
 • AGENT’94 Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 3530 Miskolc, Arany János út 35. 5 em.1) adószám : 21286478-2-05 cjsz :.05-06-004272)
 • Boldog Család Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 1119 Budapest, Bikszádi u 8/b. adószám: 22160346-2-43 cjsz : 01-06-769084)